Kurumsal

1990 ‘lı Yıllardan başlayarak, çeşitli oluşumlarla inşaat sektöründeki çizgisini devam ettiren firmalarımızı ve tecrübelerimizi ortak bir çatı altında “ADİVA YAPI ve GAYRİMENKUL” firmasında birleştirme kararı aldık.Adana, çevre iller ve uluslararası bölgelerde yaptığımız Müteahhitlik ve Yapsat tarzı yatırım işlerinde;

Konut,İş Merkezi ve Ticari Alan,Endüstriyel Tesis,Otel,Altyapı

faaliyet alanlarıyla üstlendiğimiz çok sayıda projeyi başarıyla tamamladık. Projelerde önceliği kaliteye, ilişkilerimizde ise dürüstlük ve güvenilirliğe önem vererek müşteri memnuniyetini ilk sıraya taşıdık. Akıllı binalar, teknolojik sistemler ile gelenekselliği gözeterek modern mimariyi yapılarımızda göstermeyi ilke edindik.

Ürün kalitesi, verimlilik, doğa ve doğal kaynakları koruma, geri kazanım, iş güvenliği, uluslararası kalite standartları işimizin ayrılmaz parçalarıdır. Sürekli gelişim ve yeniliğe açık olarak daha nice projeleri birlikte gerçekleştirmek üzere..

Adiva Yapı ve Gayrimenkul Marka Değerleri, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza kattıklarımızla birlikte; koruduklarımız, geliştirdiklerimiz ve yeniden yarattıklarımız aracılığıyla toplumumuza kattığımız değerlerin bütünüdür.

 • Sahip olduğumuz tüm kaynakları müşterilerimizin ihtiyaçları, beklentileri ve memnuniyetleri doğrultusunda kullanmak.
 • Projelerimizle şehrin çevresel, tarihsel ve kültürel dokusuna uyum sağlamak.
 • Yönetici kadromuz, teknik ve idari personelimiz ile çağın mimari gereklerini yerine getirerek, hitap edilen toplum değerlerine uygun yaşam alanları üretmek.
 • Toplumsal yaşam standartlarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine hizmet etmek.
 • İleri teknolojiyi, doğru çözüm ortaklarını, kaliteli malzeme kullanımını, titiz mimarlık ve mühendislik hizmetlerini aynı potada eriterek, tüm projelerimize uygulamak.
 • Sürekli üretkenlik politikamızla yeni istihdam alanları yaratarak, ekonomiye katkıda bulunmak.
 • Çarpık ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için 'Kentsel Dönüşüm Projeleri'ne destek vermek.
 • Gerek doğal afetler gerek asayiş açısından güvenli yaşam alanları inşa etmek.
 • Adiva İlkeleri

 • Hızlı ve kaliteli üret, yaşama değer kat.
 • Doğal dokuyu koru, yaşama saygı göster.
 • Hizmet sürekliliğini sağla, yaşama destek ol.
 • Bina mimarı değil, huzur mimarı ol.

Adiva'da Çalışan Olmak

Adiva Yapı’nın ”Geleceğe İmza" felsefesinin grup içindeki yansıması "aile" kavramıdır.

Adiva, bu kavramı gönül ve güç birliği içinde geleceğe bakma düşüncesinin bir ifadesi olarak benimseyen, çalıştığı kurumun geleceği ile kendi yarınlarını bütünleştirebilen ve yaptığı her çalışma ile değer yaratan kişilerden oluşan bir ailedir.

Adiva Yapı dünyadaki gelişime paralel olarak, İnsan Kaynakları Yönetimi'ndeki gelişmeleri yakından takip eden ve "Stratejik Yönetim" kavramının değişmez bir bölümünü oluşturan İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarının temel ilkeleri şunlardır;

 • Uyum ve Gelişim: Adiva Yapı felsefesi, vizyonu, misyonu ve ilkelerini uygulayabilecek; kendini, takımını ve şirketini geliştirecek; teknolojideki gelişmeleri takip eden, uygulayan, eğitimli ve profesyonel insan kaynağını gruba kazandırmak.
 • Dinamizm: şirketin , stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapılarını dinamik tutmalarını ve değişimlere hazır olmalarını sağlamak.
 • Maksimum Performans: İnsan Kaynaklarının en etkili ve verimli biçimde kullanılması ve yönetim gücünün grup hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi amacıyla sürekli kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel performansı ve takım performansını geliştirmek.
 • Çalışanlarımızın Bugünü: Çalışanlara çağdaş, rahat ve güvenli iş ortamı sunmak.
 • Çalışanlarımızın Yarını: Çalışanlara kariyer geliştirme fırsatları sunmak.
 • Bireysel Gelişim: Bireysel gelişimin iş gelişimine doğrudan yansıyacağı inancıyla çalışanların sürekli öğrenebileceği, deneyebileceği ve gelişebileceği çalışma ortamını sağlamak.

Değerlerimiz

Adiva’da "insan" öncelik taşır. İnsan Kaynakları açısından bakıldığında, ortak kurumsal değerleri temel alan genel yönetim ilkeleri; öncülük, saygınlık, kalite, katılımlı yönetim, esneklik, değer yaratma ve yetkilendirme kavramları çerçevesinde bütünleşir. Adiva değerleri ve genel yönetim ilkeleri İnsan Kaynakları uygulamalarının da özünü oluşturur.

 • Ancak öncü insanlar, öncü kurumları yaratır; ancak öncü kurumlar çalışanlarının yaratıcılıklarını besler, destekler.
 • Ancak saygın insanların oluşturduğu kurumlar, saygınlıklarını koruyup geleceğe taşıyabilirler.
 • İşin kalitesini, çalışanların kalitesi belirler. Farklı yeteneklerin etkin ve verimli katılımı, şirketi geleceğe taşır
 • Felsefeyi olumsuz etkilemeyecek düzeyde bir esneklik, felsefeyi güçlendirir.
 • Yeteneğin sınanması ve değerlendirilmesi için verilen yetki, yeteneği ve değerini artırır.

Başkanın Mesajı

Biz Adiva Yapı ve Gayrimenkul olarak hem bugün hem de gelecek için tasarlanmış yüksek kaliteli yaşam ve iş alanları inşa ediyoruz ve projelerimizin altına imzamızı atmaktan gurur duyuyoruz. İlkemiz, topluma hizmet etmek ve ülkemizin refahına sonsuz önem vermektir.

Kendimizi topluma karşı sorumlu hissediyoruz yalnızca inşaat projeleriyle değil; eğitim ve çevre anlamında da topluma katkıda bulunmayı kendimize görev biliyoruz. Çünkü gönülden inanıyoruz ki; en iyi yatırım geleceğe yapılan yatırımdır ve kalkınma eğitimli vatandaşlar sayesinde olur.

Çevreye karşı duyarlıyız, doğal kaynakları arttırarak toplumun yararına sunuyoruz. Biz, Adiva Yapı olarak müşterilerimizin yaşam kalitesini yükseltecek, yaşam ve çalışma alanları inşa etmeye; işlevsel ve estetik bağlamda birebir örtüşen mekanlar kurmaya devam edeceğiz. Her girişimimizde, insanoğluna olan bağımlılığımızı sürdüreceğiz.

Kalite - Çevre - ISG Politikamız

Temelini insana ve doğaya saygının oluşturduğu Adiva Yapı ve Gayrimenkul “Geleceğe İmza” felsefesini sürdürürken yaptığı tüm projelerde;

 • Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak, müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı, yapım kalitesini arttırmayı ve kalite kontrol sistemini çağın gerektirdiği normlarda maksimum seviyede uygulamayı,
 • Mühendislik ve mimari alanlarda uygulanan son teknoloji gelişmeleri yakından takip ederek, çevre duyarlılığı ve kalitesini sürekli arttırmayı,
 • İşini söz verilen zamanda teslim etmeyi
 • Her seviyedeki profesyonel çalışanları ile projelerimizi sürdürürken, çalışanlarını periyodik eğitimler aracılığıyla bilgilerini sürekli güncel kılmayı,
 • Yürürlükte bulunan yasa ve yönetmeliklerde geçen çevre boyutları ve İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) riskleri ile ilişkili tüm yasal şartlara uymayı ve uygunluğunu takip etmeyi,
 • Güvenli çalışma alanları yaratarak gerek ofislerimiz gerekse şantiyelerimizin iş kazalarını ve meslek hastalıklarını minimuma indirmeyi,
 • Doğal kaynak kullanımını ve çevre kirliliğini dikkate alarak ofis ve şantiyelerimizde doğaya duyarlı çalışmalar yapmayı taahhüt eder.

Vizyon

“Geleceğe İmza” felsefesi ile çıktığımız bu yolda yenilikçi bakış açımız ve geleneklerimize bağlılığımızı harmanlayarak huzurla yaşayacağınız ve çalışacağınız alanlar inşa etmek.

Misyon

Mutlu çalışanlarımız ile geleceğin yaşam alanlarını bugünden üretiyoruz. Hayallerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olarak uzun süreli ilişkiler geliştirerek yaptığımız işten keyif almamızı sağlamak.